CKV makelaar

 


Klik op de banner voor meer informatie


Klik op de banner voor meer informatie

De taak van de CKV makelaar is het coördineren van de goede culturele ideeën die de school heeft en tevens draagt hij vanuit de vraagstelling van de doelgroep nieuwe mogelijkheden aan.
Hij denkt intensief mee over de praktische invulling. Stimuleert tot het organiseren van schoolprojecten, zowel in de schoolsituatie zelf als daarbuiten.

Onderzoekt of zo’n schoolproject ook kan worden gesubsidieerd bijv. door de gemeente of de provincie.
Verzorgt het projectontwerp probeert fondsen en sponsoren te werven, bijv. bedrijven en banken.
Werkt vraaggericht en treedt in contact / bemiddelt met impresariaten, artiesten en kunstenaars, tussentijdse afstemming met de opdrachtgevers, verzorgt de communicatie met derde en zorgt voor de contracten.

Net als bij het kopen van een huis is het in veel gevallen verstandig om het zoeken en onderhandelen uit te besteden.
Jarenlang zelf werkzaam geweest als kunst coördinator. Heb veel ingangen in het onderwijs en de culturele sector.

Het vak CKV in het voortgezet onderwijs bereidt jongeren voor op de wereld van kunst en cultuur. Bij CKV ligt het accent op het doen en ervaren en daardoor leren. Ervaring en persoonlijke beleving zijn belangrijke elementen.